Kako bismo Vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Nastavkom pregleda stranice slažete se s korištenjem kolačića i UVJETIMA KORIŠTENJA.
PRIJAVA
Vlasnička struktura

HNK Rijeka s.d.d. Rijeka, Portić upisan je u sudskom regisatru Trgovačkog suda u Rijeci dana 13. prosinca 2012.g. u provedenom postupku obveznog preoblikovanja Hrvatskog nogometnog kluba Rijeka iz sportskog kluba – udruge za natjecanje u sportsko dioničko društvo sukladno Zakonu o sportu. U trenutku osnovana društva temeljni kapital društva iznosio je 8.000.000,00 kn, podijeljen na 80.000 dionica nominalnog iznosa 100,00 kn svaka, s jedinim dioničarem Gradom Rijeka, Korzo 16, koji je upisao i uplatio sve dionice u prvom krugu osnivanja sukladno Zakonu o sportu.

Be visionary... Think long term...
Think big... Be flexible...

U 2013.g. Društvo je još bilo u postupku preoblikovanja sukladno Zakonu o sportu na način da je postojala potreba pretvaranja potraživanja koja vjerovnici Društva imaju prema Društvu u temeljni kapital Društva, a sve radi osiguravanja stabilnih i čvrstih temelja za daljnji razvoj i poslovanje Društva zbog čega je onda 2013. proveden postupak uvjetnog povećanja temeljnog kapitala društva sukladno Zakonu o sportu na način da je strateški partner Društva, Stichting Social Sport iz Nizozemske, upisao 40.000 dionica nominalnog iznosa 100,00 kn svaka pretvaranjem dijela svojih potraživanja u temeljni kapital, nakon čega je temljni kapital Društva iznosio sveukupno iznosio 12.000.000,00 kn.

Sukladno odredbama Zakona o sportu te odredbama Zakona o trgovačkim društvima nakon prvotnog uvjetnog povećanja temeljnog kapitala u iznosu od 4.000.000,00 kn, proveden je također i ponovni postupak povećanja temeljnog kapitala sukladno odluci Glavne skupština Društva od dana 27. kolovoza 2013.g. o povećanju temeljnog kapitala Društva u pravima i to ulaganjem prava – potraživanja koja su Grad Rijeka i Stichting Social Sport iz Nizozemske, kao jedini dioničari društva, imali prema Društvu. Naime, sukladno odredbama Zakona o sportu, a na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske od 23. kolovoza 2012.g., dana 15. studenog 2012.g. zaključen je između Ministarstva financija i Grada Rijeke Ugovor o prijenosu potraživanja kojim se tražbina Ministarstva financija prema Hrvatskom nogometnom klubu Rijeka po osnovi duga za poreze, doprinose i druga javna davanja u iznosu od 16.860.645,17 kn prenosi s Ministarstva financija na Grad Rijeku, uz obvezu Grada Rijeka da s tako prenesenim tražbinama sudjeluje u njihovoj zamjeni u ulog u sportskom dioničkom društvu kroz postupak povećanja temeljnog kapitala nakon okončanog postupka obveznog preoblikovanja.

Sukladno navedenoj odluci Glavne skupštine društva od 27. kolovoza 2013.g. Grad Rijeka je izvršio unos i ulaganje svojih prava i potraživanja u temeljni kapital društva koja je imao prema Društvu s osnova prenesenih potraživanja Ministarstva financija te je na taj način stekao 168.606 redovnih dionica treće emisije nominalnog iznosa 100,00 kn svaka, te sada samim time nakon provedenog povećanja temeljnog kapitala raspolaže s 248.606 dionica nominalnog iznosa 100,00 kn svaka, odnosno s 24.860.600,00 kn temeljenog kapitala.

Istovremeno, a sukladno istoj odluci Glavne skupštine društva, izvršeno je također ulaganje prava i potraživanja koja je Stichting Social Sport imao premao Društvu s osnova dotadašnjih izvršenih uplata prema Društvu i to u iznosu od 54.010.000,00 kn te je na taj način stekao 540.100 redovnih dionica treće emisije nominalnog iznosa 100,00 kn svaka, pa sada onda samim time nakon provedenog povećanja temeljnog kapitala raspolaže sa sveukupno 580.100 redovnih dionica nominalnog iznosa 100,00 kn svaka, odnosno s 58.010.000,00 kn temeljnog kapitala.

Trgovački sud u Rijeci je svojim rješenjem posl. broj Tt-13/6442 od 13. rujna 2013.g. izvršio upis povećanja temeljnog kapitala HNK Rijeka s.d.d. Rijeka na način da je dosadašnji temeljni kapital društva povećan s iznosa od 12.000.000,00 kn za iznos od 70.870.600,00 kn na iznos od 82.870.600,00 kn izdavanjem 708.706 redovnih dionica treće emisije nominalnog iznosa 100,00 kn svaka, a koje su dionice izdane kao nematerijalizirani vrijednosni papiri.

Tijekom 2017. godine je većinski dioničar društva, Stichting Social Sport, kao imatelj 70 posto dionica društva započeo s postupkom koji je imao za cilj prestanak sudjelovanja tog dioničara u vlasničkoj strukturi Društva, a koji postupak je zaključen sklapanjem Ugovora o prijenosu dionica 29. prosinca 2017. godine kojim je Ugovorom Stichting Social Sport sve svoje dionice prenio na novog dioničara, društvo Teanna Limited iz Londona.

Na poveznici možete pronaći financijska izvješća za protekle godine

Financijska izvješća

Prijava na newsletter